Pars Morakabat

  • FERTILIZER + TE FOR SOIL IMPROVEMENT AND FERTILIZATION.FREE FROM DESEASES, INSECT PEST AND WEED SEEDS

مقالات

عنوان دوم در این قسمت قرار می گیرد

عنوان دوم در این قسمت قرار می گیرد

محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.

عنوان سوم در این قسمت قرار می گیرد

عنوان سوم در این قسمت قرار می گیرد

محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.

عنوان چهارم در این قسمت قرار می گیرد

عنوان چهارم در این قسمت قرار می گیرد

محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.

مزیت استفاده از کود مرغی

مزیت استفاده از کود مرغی

تحقیقات ثابت کرده است که نه تنها کود مرغي ماده بي ارزشي و مزاحمي نيست بلکه چنانچه به خوبي از آن استفاده شود ماده بسيار با ارزشي با مصارف  مختلف مي باشد.قسمتي از کود مرغ امروزه در دنيا در تغذيه دام و ماهي به کار مي رود و قسمت جزئي از آن نيز در تعداد معدودي از کشورها مانند

مزیت استفاده ازکود گرانوله فرتی روس

مزیت استفاده ازکود گرانوله فرتی روس

کود فرتیروس گرانول از جمله کود های مرکب بشمار می رود و شامل فسفر ، پتاسیم و میکرو المان اصلی آهن است که بطور معمول مورد نیاز مرکبات می باشند و بر اساس نیاز های خاص و تجربه و تحقیق جهت مصرف در باغات مرکبات طراحی و تولید شده است.