Pars Morakabat

  • FERTILIZER + TE FOR SOIL IMPROVEMENT AND FERTILIZATION.FREE FROM DESEASES, INSECT PEST AND WEED SEEDS

مزیت روغن پاشی مرکبات در زمستان

مزیت روغن پاشی مرکبات در زمستان

روغن امولسیون شونده(ولک)، پرکاربرد ترين نوع روغن در کشاورزی است. روغن ولک به صورت امولسيون فرموله شده و به تنهایی يا همراه با حشره كشهاي ديگر به خصوص سموم فسفره به منظور بالا بردن دوام و اثر حشره كشي آنها قابل استفاده است. عمل حشره کشی روغن اساسا فیزیکی بوده اما ممکن است شیمیایی هم باشد. روغن به صورت يك ورقه نازك پايدار روي سطح سمپاشي شده باقي مي ماند. به این ترتیب، روغن با پوشش سطح بدن و تخمهای حشرات با بستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها و گاها جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچها، از خسارت آنها جلوگیری می کند. همچنين با انحلال قشر مومي جلد حشره باعث مي شود كه حشره به وسيله نيروي كشش سطحي آب گرفتار آيد. این ترکیب به منظور کنترل انواع کنه ها، شپشکها، شته ها، پسیلها، زنجره ها و زنجرکها، مگس سفید گلخانه، مینوز، لارو پروانه ها و ... استفاده می شود. از مزاياي روغنها نسبت به سایر حشره كشها كم خطر بودن آنها براي انسان است به طوريكه باقيمانده سم روي محصولات براي انسان خطرناك نمي باشد. این روغن با غلظت مناسب می تواند به صورت کنترل کننده علفهای هرز از طریق بستن روزنه های برگ و جلوگیری از تنفس و آسیب به آنها مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد دیگر روغن در جبران تامین نیاز سرمایی زمستانه درختان میوه خزان دار است. عدم تامین نیاز سرمایی، باعث دیر سبز شدن درخت، ریزش بیشتر جوانه های گل، ناهماهنگ سبز شدن شاخه ها، کوتاه ماندن سرشاخه ها و کوتاه شدن میان گره ها می شود. استفاده از روغن ولک در اواخر فصل زمستان و اوايل بهار مي تواند رکود جوانه های رویشی و زایشی را شکسته و موجب تسريع در گلدهي و گرده افشاني كامل تر و در نتیجه يکنواخت شدن رشد گیاه و افزايش کميت و کيفيت محصول درختان شود. روغن امولسیون شونده(ولک) %80 (به ماکسBEH MAX) ، با استفاده از بهترین مواد اولیه و مطابق مشخصات مورد قبول سازمان حفظ نباتات کشور و با برترین کیفیت ممکن تولید شده است . توصیه مصرف: جدول مقدار و زمان مصرف روغن ولک برای آفات مختلف و بعضی نکات مهم دیگر، بر روی برچسب ظروف این محصول درج شده است. لطفا آنرا مطالعه فرمایید. روغن ‌پاشي زمستانه بر ضد شپشكهاي گياهي، كنه هاي گياهي و لاروهاي زمستاني درختان ميوه، پس از سپري شدن اوج سرما و قبل از بيداري درختان و همزمان با متورم شدن جوانه ها تا قبل از بازشدن آنهاست. این روغن پاشی در کاهش تعداد سم پاشی های فصل بهار مؤثر است. روغن ولک، حشره کشی تماسی است. لذا آفات بايد مستقيماً‌ تحت سم‌پاشي قرار گيرند. در یک اصل کلی، محلول روغن بایستی به طرف نیمه بالای درخت پاشیده شود زیرا شپشک ها و کنه ها تمایل دارند در این قسمت از درخت استقرار یابند. میزان مصرف روغن ولک باید با هماهنگی کارشناس گیاهپزشکی انجام گیرد .

شماره مشاوره و تماس :

54264442

54264443